please, read in your own language !

Showing posts with label sustainibility. Show all posts
Showing posts with label sustainibility. Show all posts

Saturday, 7 June 2014

..

STATEMENT  Hashtags #Agneta Eriksson Hildén
SOME CONTEXT

#
I create books about other architects work Its to reflect on myself
#
In the beginning that was  Arts and Craft in Sweden rationalists from Italia  throu Heidegger Derrida and Wittgenstein with its own time to own experiences in the 2000 . Almost every architectural project starts from base forms the cube the sphere etc. Even thou computing with polygons in my preferable software MAYA.  Always problematiseed from an painters  poit of view and the intuition of color and colorsystem från Gothe and own experience with own systems                        WHAT IS RARE

I try to develop my own thougts and methods of thinking
#
To develop the society force it forward. To put the light in minorities throu the net and give voises to marginalisesed groups I thing the globalisation gives many people great starts to new lifes weather you move to a new country or just reflect on a different culture Think absolutelty we should build colonies in mew parts of universe to give us on the Eart our mentality and thouts a wider space.


#
Lowpower is the growing force that gives new groups in our society new possibiities For ex as an architect/developer I use my power to develop equal rooms in differerent ways, economic gender culture etc
To work fot the great mass instead of some exclusive opporunities

#
As in Art the architect has his own voice body and mind to express The process to project the visions are just the tool th express with But at the same time different tools gives different opportuniteies and manifestation
#
I add a language to the built to create possibilities to move the architecture forward, poetry inner pictitores ,memories, philosophy, art, science, tecnic etc

#

The artist process can be direct translated to the work of an architect is to prefer that the result is art with a symbolic content


#
Media dupe us with twodimensionella images Has an enorm impact and can as internet be used as  masspropagande for different groups. But also for speartime But there are also culturalel poetic pedagogic use that can be explored in the future
#
Its the memory that gives us the reason to create sites. Not obviously sites with built houses in material with its form and history and as an architect try to coop with that when you do your own proposal  I think the site is more influenced by our own experience in life and how for ex how our senses has reflective them. Site can also be when you measure out an area and own it
. #
Its about female proportions etc in the grammar of architecture Of course in history the
men`s body and mind has been the issue My study is based on observations on my own body and mind and space and time To me art and architecture connect more and more inside the human as archetypes I problematize the study with paintings, acryl on canvas in my art and my study


#
For example you can measure the room with your senses You can feel the wall when you stand close to itIt talks to our senses, probably with material energy that is moving You can almost hear the sound of the wall More obviously appearance has for example a smell that can show you how to walk in theroom etc Itcan give you a scheme how to move and then you also can make people move in a specific way with a smell in the room - then it’s an method that can be developed by architects planning in spaceThere is the wall and there is also the metaphor of the wall Two alike and different things In reality youcan move in the room with your body and in your mind you can move with the metaphors in differentway The metaphor has its own language and can appear in a semiotic way It’s with the metaphor oursenses and feelings mind and brain connects and effects with the wall It’s a division of the thought-feelingaction-intelligence
#
This can turn in to a method with which we can learn and transform in space and time
It is closely connected to our bodies today Not necessary in a holistic view which is more something youmove forward to So you can create with metaphors many different rooms in your mind Every room canhave a different appearance and play a different role Then you also can find what is rare, and there is where my interest are, by a excluding process
#

This is how I transformed the classic grammar into my female point of view Of course you have to knowthe rules first to change the what’s in it

#
A balance with men’s appearance in architecture and science etc, in the built society and materia etc, froma woman’s point of view
#
 we will create empty rooms in the future if we don’t develop our symbolic universe
#
Architects definitely should look behind the curtain as art more sponatanies do You don’t now yourself until you now your alter ego

#
What is impossible and rare is to explore

Agneta Eriksson Hildén 2013-05-20                     ...

Tuesday, 6 May 2014

CreFAST utvecklar bostadbyggandet i Stockholmsregionen


CreFAST AB har under 5 år arbetat och utvecklat ett förslag till att skapa ett nytt bostadsområde i Haninge kommun - "Stymningevik".
Området är beläget i naturskön miljö mellan Haninge Golf och Årsta Havsbad. Området som är på 107 ha är tänkt att utformas för alla som önskar en aktiv fritid och bidrar även till att företagandet kan utvecklas inom kommunen. Stymningevik kommer att präglas av havsnära boende med olika upplåtelseformer och stora möjligheter till småföretagande och olika typer av verksamhete CreFAST har under åren upplevt en samsyn med kommunen kring mål och utveckling och söker nu planförfrågan om detaljplan för att prova om projektet kan realiseras. CreFAST vill med planförfrågan skapa möjligheter för ett rörligt friluftsliv där närhet till bad, golf, ridning etc naturligtvis ses som en fördel. Fullt utbyggt kan ett levande samhälle för ca 3-5000 invånare med gästhamn och andra faciliteter växa fram.Förslaget är tänkt att genomföras i etapper för att smälta in med nuvarande bebyggelse i Årsta Havsbad. Projektet beräknas pågå i ca 10 år.

www.crefast.se    för mer information

Tuesday, 14 January 2014

DEBATE ABOUT RENOVATION SUBURBS IN STOCKHOLM

A million for a million


Det finns en pågående debatt om renovering av Miljonprogrammen i Sverige  Debatten  tycks idag vara på idé och t.o.m drömstadiet Spridda engagemang bildar en helhet men det känns som om vi trots allt börjar inringa vissa frågeställningarna bland beslutsfattare, politiker, byggentreprenörer, arkitekter konstnärer etc  

En del exempel har redan genomförts då man livar upp fasaderna och gör det färggrannt och i en stil som känna ”up to date” Entreérna görs om till en slags radhusentreér som liknar ett försök att öja statusen Dessa ansatser ifrågasätter jag medför någon kvalite socialt ekonomiskt kulturellt, det finns andra t ex subtilare sätt att skapa variation Det skulle vara ett kostsamt misstag att genomföra som skulle bidra till ytterligare stagnation och segregation decennier framöver.


Det behövs andra nya initiativ


John Ruskin skriver ang restaurering av byggnader i Seven ”Lamps of Architecture”,  1849

“That peculiar character, however, which separates the picturesque from the characters of subject belonging to the higher walks of arts (and this is all that is necessary for our present porpose to define ) may be shortly and and decisively expressed. Picturesqueness, in this sense is Parasitical Sublimity”

Restaurering blir här en konstart.

Vad man kan se att begreppen renovering och restaurering går in i varandra i denna fråga jag kommer hädanefter använda begreppet restaurering, då jag anser att detta är moderna byggnader värda att iordningställas delvis bevaras på till ett funktionsmässigt ändamål etc
Orsakerna till ett snabbt utförande och med låg kvalité inom byggande beror nog ofta på politiska felbeslut.Det finns också orsaker att finna i ett tidigare skede Sverige har ögonen på sig vad gäller invandrarpolitiken FN:s råd om Mänskliga Rättigheter gav 2010 Sverige en rekommendation att se över den svenska invandrarpolitiken. Sverige rekommenderas bli bättre på att te x motverka hatbrott. Stigman måste bort och vi måste med öppen famn ta emot våra nyanlända.


Jag bidrar till debatten med mina tankar och idéer från erfarenheter, arbete i  tex utvecklingen av ett bostadsområde med grön och social hållbarhet med 1500 enheter i tidigt skede nära Stockholms City som arkitekt/developer, uppdrag i att utveckla Miljonprogrammsområde socialt, kulturellt, ekonomiskt och tankarna är riktade till likande områden i Europa och världen över. Tex i delar av Afrika där det drivs en liknande fastighetspolitik bedrivs idagLite av mina tankar just nu:

Om vi restaurerar skulle vi kunna göra lägenheterna mer flexibla, enklelt ombyggbara En slags ”open housing” som kan anpassas efter varje boende. sk slutkund på ett enkelt sätt. De boende skulle kunna vara med och reparera sin lägenhet och på så sätt kunna bo kvar vid ökade kostnader för boendet Dessutom blir det skräddarsyttvad gäller kultur religion etc

  Det vore bra om varje hus eller område var ett slutet ekologiskt system i möjligaste mån Man ska förstås göra en grön varsam restaurering av installationerna Delar kan återvinnas och delar måste bytas ut. Stommarna kan man bygga vidare på

Fasaderna tycker jag ska restaureras i dess ursprungliga form i möjligaste mån Med högre kvalité och långsiktigt tänkande, bevarande av dess kulörer och starka modernistiska uttryck. Detta är ett kulturarv att bevara.

Tycker absolut att de skivhus som finns i tex Bredäng kan vara mycket vackra med sina gröna gårdar

Man kan lätt se Le Corbusier visioner i dem med med mycket som luft och rymd som han skapade med bl a le Le Modulor som utgångspunkt, ett proportioneringssystem som han tyckte sig se globalt och försökte bevisa.


Intressant för oss alla vore att komma in i hemmen och äta en måltid tillsammans och ta del av varandras  olika kulturella bakgrund Grundläggande värden som vi har gemensamt är oändliga Men detta är varat som folkvandring skapat och som Martin Heidegger skriver i ”Varat och tiden” 1927 utgår varat från omsorgen.

Tror ej på en övertro till historien i ett te x ett projekt att restaurera Miljonprogrammen, även om jag förstås ej tycker vi ska vara historielösa Alla människor har sina rötter och sin historia, alla länder har sin historia trots globaliseringen där allt givetvis tycks ske i nuet


Framöver ska det byggas mycket bostäder igen pga ny bostadsbrist, framförallt i urbana områden och vi har mycket att lära av misstagen kring Miljonprogrammen Låt oss inte lättvindigt välja markområden, enkla standardiserade finansiella lösningar, ogenomtänkt estetik etc och låt oss framförallt inte glömma de boende som med en finansell term kallas slutkund.


Jag tror på att arkitekter i Sverige kan bygga bort delar av problem, att det faktiskt går att bygga bort problem i värlfärdens Sverige Tror vi svenska arkitekter ska våga tro på det Ett sätt är att arkitekten arbetar för slutkund och som konsument måste man också få inflytande


Som arkitekt/developer  i restaureringen av Miljonprogrammen förslår jag


Restaurering av fasader till en högre kvalite men bevarande av dess uttryck.


Öpnna flexibla lägenhetslösningar sk ”open housing” anpassade till varje boende tex en familj


Grön varsam restaurering av installationer genom svenska innovationer, restaurering av stommar


Omsorg, skötsel om gensamma ute och innemiljöer, t ex av de boende själva


Finansiella lösningar där slutkund ges inflytande ekonomiskt, arbetsmässigt etc och får då också ekonomiska lättnader i sitt boende De som hyr kan själva restaurera sin lägenhet trapphus etc och få avdrag på hyran


Ge de boende inflytande i hela restaureringsprocessen så att de ekonomiskt ges möjlighet att bo kvar, ges en röst vid sidan av andra inblandade


Grundläggande är att alla människor har lika mycket värde måste bli ett begrepp i byggandet, utgångspunkten bör vara win-win med de boende i restaureringen av Miljonprogrammsområdena


Många fler aspekter har förstås kommit upp när jag skrivit om detta men detta bildar en utgångspunkt

Detta är en ansats till debatt kring frågan men jag kanske får nöja mig med att förstå historien

Det är många krafter som styr i vår värld
.


Gärna kommentarer eller kontakta mig om Du vill ha en vidare diskussion ?


Agneta Eriksson Hildén arkitekt SAR/ MSA

CINE, FILE CreFAST AB